sobota 13. listopadu 2010

Můžeme opustit své tělo?


Někteří lidé věří, že astrální tělo je spojené s fyzickým tělem stříbrným vláknem. Promítnuté tělo se může zvednout, ale může být rovněž vtaženo volným prostorem zpět do těla fyzického.
Podle řady případů se lze domnívat, že samo vědomí se může oddělit od svého fyzického těla a vidět je z vnějšku. Člověk může být klinicky mrtvý, a přece si později vzpomene na události, které se během tohoto časového úseku odehrály. Zážitky mimo tělo se mohou přihodit i zcela zdravým lidem.
Studie různých kultur ukazují, že v možnost pobytu mimo tělo věří lidé v 51 z 54 kultur. Průzkumy o jejich výskytu v různých populacích napovídají, že asi 10 až 25 procent lidí zažilo podobnou zkušenost. Nejčastěji popisovanými znaky jsou jasný pocit odpoutání od těla, posílené vědomí a rozšířené vnímání.
Dr. Charles Tart z univerzity ve Virginii testoval v letech 1965-66 obchodníka Roberta Monroa, kterému uložil, aby svou nefyzickou bytost přenesl z jedné místnosti do druhé a poté ohlásil, co viděl. Z osmi pokusů se mu ve dvou případech patrně povedlo krátce opustit tělo. V roce 1970 dr. Karlis Osis z americké Společnosti pro parapsychologický výzkum zkoumal Alexe Tanouse, který při pokusu o opuštění těla vyvolal v citlivých detektorech vibrace. Ačkoli žádný z experimentů nevedl k jednoznačnému závěru, důkazy ve všech těchto případech naznačují, že zážitky mimo tělo existují.
V roce 1973 provedl dr. Robert Morris z Nadace pro parapsychologický výzkum ve spolupráci s badatelem Stuartem B. Hararym několik zajímavých experimentů. Harary se pokusil o to, aby pobyt jeho duše mimo tělo pocítila jeho kočka, zatímco on sám byl připojen dráty k různým přístrojům v jiné budově. Fyziologická měření ukázala zřetelnou fázi mimotělní zkušenosti a chování kočky napovídalo, že v této době cítila něco zvláštního.
Zážitky mimo tělo byly dlouho spojovány s mudrci a jogíny a potvrzovali je i autoři 20. století. V klasickém textu Zobrazení astrálního těla z roku 1929 Američan jménem Sylvan Muldoon zaznamenává zážitek, kdy opustil své tělo ve věku 12 let. Skeptičtí psychologové tvrdí, že zážitky mimo tělo jsou pouze určitou formou opětného vybavení si vzpomínek, halucinací nebo obzvlášť živých snů. Takové teorie však nemohou vysvětlit skutečnost, že lidé, kteří touto zkušeností prošli, dokáží popisovat události, které se odehrály v době, kdy byli beze všech pochybností v bezvědomí.

Zdroj: ALMANACH TAJEMNA. Praha: Reader's Digest Výběr 1998.

Žádné komentáře:

Okomentovat