sobota 24. května 2008

Romeo a Julie

William Shakespeare (1564 - 1616)

William Shakespeare je největší dramatický básník všech dob. Napsal téměř 40 her, které tvoří hry historické, komedie i tragédie Většina z nich se doposud hraje na jevištích celého světa. Nezachoval se ale ani jediný rukopis jeho her. I to je důvod, že se vynořila řada hypotéz. Literární historie dnes však o Shakespearově autorství nepochybuje.
William Shakespeare se narodil 23. dubna 1564 ve městečku Stratfordu nad Avonou. Jeho otec měl slušné jmění, proto dal syna zapsat do místní latinské školy. William však nedostudoval. Musel pomáhat živit rodinu, když se rodinné jmění ztenčilo. Ve svých 18 letech se oženil. Celkem měl Shakespeare tři děti, dvě dcery a syna. V roce 1586, ve svých 22 letech, odešel do Londýna. O prvních osmi letech jeho londýnského pobytu chybí doklady. První zpráva z roku 1592 mluví o něm již jako o herci a dramatickém spisovateli. Poměrně brzy se stal spolumajitelem nejlepšího londýnského divadla Globe. Když se blížil k padesátce, rozloučil se s divadlem a s Londýnem a vrátil se do rodného Stratfordu. Zemřel 23. dubna 1616 a byl pochován v místním kostele. Ani jeden z příběhů svých her si Shakespeare nevymyslel. Náměty čerpal ze starých divadelních her, antických bájí či z italských novel. Shakespearova dramata zobrazují pozemský život, šťastný i tragický. Hlavními hrdinkami jsou většinou energické ženy.
Shakespearovu tvorbu můžeme rozdělit do čtyř období. V tom prvním zkoušel své síly v různých dramatických žánrech. Nejúspěšnější byla veselohra Zkrocení zlé ženy (1594). V druhém období vznikají hlavně komedie - Sen noci svatojánské (1596), Mnoho povyku pro nic (1599), Jak se vám líbí (1601),Večer tříkrálový (1602),Kupec benátský (1597),Veselé paničky windsorské (1601). I v nich má hlavní slovo láska. V témž období vznikla i první tragédie, Romeo a Julie (1595). Po roce 1601 se společenské ovzduší v Anglii zachmuřilo. To ovlivnilo Shakespearovu tvorbu. Rodí se slavné tragédie - Hamlet(1604), Othello (1605), Mackbeth (1606), Král Lear (1606). Teprve krátké závěrečné období přináší do Shakespearovy tvorby pohádky - Zimní pohádka (1611), Bouře (1612). William Shakespeare napsal také 154 sonetů, které věnoval svému příteli.

Romeo a Julie - obsah

Jde o milostnou tragédii, jejíž děj se odehrává ve Veroně, kde zuří nepřátelství mezi rodem Kapuletů a Monteků. Tragédie líčí příběh jedné nešťastné lásky. Romeo, syn Montekův, a Julie, dcera Kapuletova, se do sebe zamilují. Avšak jejich rody jsou znepřátelené. Romeo a Julie se potají vezmou, neboť doufají, že tento manželský svazek udobří jejich rody. Bohužel dojde k potyčce mezi Merkuciem, Romeovým přítelem, a Tybaltem, synovcem paní Kapuletové. Do tohoto souboje zasáhne Romeo, který se je snaží od sebe odloučit. Tybalt však pod Romeovou paží bodne Merkucia a ten na smrtelné zranění umírá. Romeo se neovládne, mstí smrt svého přítele, zabíjí Tybalta. Za tento čin je vyhnán z Verony. Stráví tedy s Julií první a zároveň poslední noc, potom odchází. Juliin smutek si její rodiče vyloží jako stesk po mrtvém bratranci. Rozhodnou, aby se Julie co nejrychleji vdala za Parise, příbuzného veronského vladaře. Julie, vědoma si svého hříchu, přichází za bratrem Lorenzem, který ji a Romea oddal, a žádá jej o pomoc. Lorenzo jí podává lahvičku s obsahem, který způsobí, že bude vypadat jako mrtvá. Večer se tedy Julie oblékne do svatebních šatů a vypíjí celý obsah lahvičky. Druhý den ji nachází chůva. Romeo se dozvídá o smrti své manželky od svého sluhy Baltazara. Jelikož nezná pravdu, sežene si od lékárníka jed a rychle odjíždí za Julií. Na hřbitově se setkává s Parisem a v souboji jej zabíjí. Potom nad tělem milované Julie vypíjí jed. V tom přichází bratr Lorenzo. Julie se probouzí. Lorenzo ji chce odvést, ale ona odmítá. Naposledy Romea políbí, uchopí jeho dýku a probodne se. Za malou chvíli vejde stráž, vedená Parisovým pážetem. Několik strážců přivádí bratra Lorenza a Baltazara. Přichází kníže a členové Montekovy a Kapuletovy rodiny. Kníže Eskalus, veronský vladař, žádá vysvětlení. Bratr Lorenzo tedy odhalí celou pravdu a oba znepřátelené rody se nad hrobem svých dětí usmíří.

Použitá literatura:
SHAKESPEARE, W. Romeo a Julie. Praha: Nakladatelství Orbis 1964.
Kolektiv autorů. První lásky. Praha: Albatros 1978.

Žádné komentáře:

Okomentovat