sobota 24. května 2008

Nebezpečné známosti

Choderlos de Laclos (18. října 1741 - 5. září 1803)

Choderlos de Laclos, vlastním jménem Pierre Ambroise Francois Choderlos de Laclos, byl francouzský spisovatel a generál. Narodil se 18. října 1741 v Amiensu. Roku 1760 vstoupil do vojenské školy Královského dělostřelectva. Po služebním žebříčku postupoval velice pomalu, jako nemajetný důstojník střídal nejrůznější posádky, dostával se tedy do mnoha zemí a různých společenských vrstev. Mohl tak čerpat inspiraci pro své zřejmě nejznámější dílo - Nebezpečné známosti, obraz šlechtických mravů na sklonku absolutismu, jehož vydání roku 1782 jej proslavilo. 
Podnícen nebývalým úspěchem pokračoval ve své literární činnosti spisem Úvahy o vlivu Vaubanova génia, kterým chtěl vzdát hold slavné postavě francouzského vojenství, maršálu Vaubanovi . Odměnou mu však byl hněv ministerstva války a odsun na posádku v Toulu. Šanci poskytla Laclosovi až Francouzská revoluce. Roku 1791 se stal vojenským komisařem, poté vrchním velitelem Indických držav. Sehrál významnou roli při reorganizaci armády. Roku 1793 byl zatčen a třináct měsíců vězněn. Za Napoleona se stává brigádním generálem a umírá 15.září 1803 při obléhání Tarentu.

Nebezpečné známosti - obsah

Příběh se odehrává ve Francii v 18.století. Jeho dva hlavní protagonisté, markýza de Merteuil a vikomt de Valmont, analyzují milostné vztahy. Pro pobavení nebo ze msty si vybírají své oběti, zahrávají si s jejich city a následně je vypočítavě odvrhnou. Jako svou další obět si vikomt zvolí paní de Tourvel, kterou považuje za pánbíčkářku. Její manžel se právě účastní bitvy, proto pobývá u paní de Rosemonde, tety vikomta de Valmont. Mezitím patnáctiletá Cecilie Volangesová odchází z kláštera, aby se mohla připravit na svoji svatbu s hrabětem de Gercourt. Po příjezdu se seznámí s markýzou de Merteuil a nevědomky se stává obětí intrik. Cecilie vidí v markýze svoji nejlepší přítelkyni, proto se jí po čase svěří, že je zamilovaná do chudého rytíře Dancenyho. Tento vztah musí však držet v tajnosti, jelikož její matka by byla zásadně proti. Cecilie a Danceny si píší dopisy, setkávají se v opeře, u paní de Merteuil a jsou velmi šťastní. Markýza má však jiné plány, proto informuje paní de Volanges o románku její dcery, aniž by ji Cecilie podezřívala. Paní de Volanges okamžitě s dcerou odjíždí k paní de Rosemonde. Vztah vikomta de Valmont s paní de Tourvel se nijak nevyvíjí. Ona jej stále odmítá, protože byla informována o jeho minulosti. Vikomt zjišťuje, že o jeho záletech paní de Tourvel pověděla paní de Volanges. Chce se jí pomstít tím, že zneuctí její dceru Cecilii. Nejprve Cecilii a Dancenymu přislíbí, že bude jejich poslíčkem lásky. Po čase donutí Cecilii, aby ukradla klíč od svého pokoje, kde ji matka zamyká. Vikomt nechá vyrobit ještě jeden klíč, a tráví u Cecilie každou noc. Po třech měsících vikomt přinutí paní de Tourvel, aby si vybrala mezi jeho štěstím nebo jeho smrtí. Ona si vybere vikomtovo štěstí, vikomt ji však odmítne. Paní de Tourvel těžce onemocní a odjíždí do kláštera. Mezitím markýza de Merteuil zařídí vše tak, aby se do ní Danceny zamiloval a prozrazuje mu románek Cecilie a vikomta. Danceny vyzve vikomta na souboj, vikomt je smrtelně raněn a umírá. Přede smrtí však poví Dancenymu o své korespondenci s markýzou, předá mu všechny dopisy a pověří ho tím, aby zkompromitoval tuto doposud velmi váženou a uznávanou ženu. Paní de Tourvel se dozvídá o smrti vikomta de Valmont a krátce poté umírá v klášteře. Cecilie je těhotná, potratí však, odchází do kláštera, kde se chce stát jeptiškou. Pověst markýzy de Merteuil je zničena. Markýza prohrává svůj boj o majetek, dostává neštovice, které ji znetvoří a přijde o oko.

Hlavní postavy

Markýza de Merteuil se ve společnosti jeví jako zásadová a počestná žena, která je velmi vážená a obdivovaná. Ve skutečnosti se však jedná o bezcitnou intrikánku. Manipuluje s lidmi a jejich city ve svůj prospěch, aniž by ji někdo podezříval. Postupem času se stále více zaplétá do nebezpečných smyček svých vlastních her, její pravá tvář je odhalena, dostává neštovice a přichází o oko.

Vikomt de Valmont je narozdíl od markýzy de Merteuil svými činy známý. Bezostyšně svádí a následně vypočítavě odvrhuje ženy. Jeho osud ho však dohání, umírá v souboji rytířem Dancenym, přítelem jedné z mnoha žen, které využil.

Použitá literatura:

DE LACLOS, CH. Nebezpečné známosti. Praha: Nakladatelství Academia 2006.
BAUER, A. Čeština na dlani. Olomouc: Nakladatelství Rubico 2000.
SOCHAROVÁ, M. Literatura v kostce. Havlíčkův Brod: Nakladatelství Fragment 2005.

Žádné komentáře:

Okomentovat