čtvrtek 24. dubna 2008

Zjevení živých a mrtvých


Generál Sabine, guvernér Gibraltaru v letech 1730-1739, pevně věřil, že některá zjevení jsou opravdová. K tomuto přesvědčení, popsanému v časopise Gentleman's Magazine v roce 1783, ho vedla jeho osobní zkušenost. V jedné bitvě byl vážně raněn. Když se pak zotavoval, rozhrnul se jednou v noci závěs u jeho lůžka, na kterém ležel (ale v té chvíli zcela určitě nespal), a v nohách postele zcela jasně uviděl stát svou milovanou ženu, o které byl přesvědčen, že je doma v Anglii. Zjevení zmizelo stejně rychle, jak se objevilo. Nedlouho poté přišla zpráva, že generálova žena právě té noci, kdy ji spatřil u svého lože, zemřela.
Fotky duchů (cukrblik.blog.cz)Generálovo vidění je klasickým příkladem "krizového zjevení", osoba, která je v bdělém stavu, spatří před sebou obraz někoho blízkého, většinou vzdálené milované osoby, které hrozí nějaké velké nebezpečí, nejčastěji smrt. Obecně platí, že svědek vnímá obraz lidí či zvířat, někdy už mrtvých, obvykle však dosud živých, paranormální cestou čili mimo hranice běžného vnímání. Vizuální vjem může být provázen neobvyklým hlukem, pachem, nízkou teplotou nebo samopohybem předmětů. Pokud jde o zjevení osob už zemřelých, říká se jim běžně duchové. Spatří-li člověk takto svůj vlastní obraz (nazývá se také Doppelgänger, dvojník), pokládá se to někdy za signál, že se bezprostředně blíží jeho smrt.
Zjevení mohou vypadat realisticky, nebo tak přízračně, jako by byla průhledná, a často se objevují a zase mizí velmi náhle. Mohou procházet zdmi nebo jinými pevnými překážkami, ale i vrhat stín a odrážet se v zrcadle. Duchové se zpravidla objevují v oblečení příznačném pro jejich dobu, kdežto žijící osoby, které se někomu zjevují, mají na sobě současný oděv. U některých míst, kde se zjevují duchové, není známo, proč se tak děje právě tam, ovšem na jiných lokalitách, kde se vyskytují, se v minulosti odehrály nějaké násilné události - jsou to například někdejší bojiště nebo tam kdysi došlo k vraždě. Většina duchů má očividně nějaké konkrétní poslání, ať už chtějí před něčím varovat, někoho povzbudit či sdělit nějakou důležitou zprávu. Zjevují se ponejvíce jednotlivcům, ale asi v jedné třetině případů se udává, že je spatřilo více lidí najednou.

Pilot-fantom
Vidění se často zjevují člověku těsně před tím, než usne. a brzy po probuzení, ať už se probere sám, nebo ho někdo nebo něco probudí. Paní Churchová se v roce 1960 za pobytu v Indii jedné noci náhle probudila, protože měla pocit, že někdo volá její jméno. Zcela zřetelně před sebou viděla stát v uniformě svého bratra, pilota charterových letů z Goshenu ve státě New York. Po chvíli se jeho obraz začal pozvolna ztrácet. Později se dozvěděla, že přibližně v té době, kdy se jí zjevil, se s letadlem dostal do kritické situace a málem se zřítil. Četné podobné historky se objevují v době války, kdy se svým blízkým zjevují vojáci, kteří prožívají nějaké kritické okamžiky. Vidění tohoto druhu mohou také prožívat lidé v nejrůznějších stresových situacích, kdy je sužuje monotónní činnost, osamění, chlad, silný vítr, hlad, vyčerpání, záchvat zuřivosti, nesnesitelné napětí nebo vážné nebezpečí. Jindy se přelud objeví člověku ve chvíli, kdy je v nepochybně bdělém stavu, ale naprosto uvolněný, tak že jeho podvědomí může začít generovat zcela zvláštní představy.

Fotky duchů (cukrblik.blog.cz)
Duchařské teorie
Žádná jednotlivá teorie nedokáže uspokojivě vysvětlit všechny druhy nadpřirozených zjevení. Mnohá vidění jsou jistě jen poruchami vnímání - může je například vyvolat pouze nedostatek světla. Jiné vysvětlení předpokládá, že jde o jakýsi druh halucinací. Osoba s přebujelou fantazií si může vytvářet představy, které jí pomáhají uspokojovat nějaké podvědomé potřeby či touhy - něco jako zbožná přání. Téměř polovina starých lidí například hlásí, že měli halucinace, ať už zrakové, nebo sluchové, ve kterých viděli svého zemřelého životního partnera.
Edmund Gurney a Frederic W H. Myers, dva zakládající členové londýnské Společnosti pro parapsychologický výzkum, ustavené v roce 1882, věřili, že taková vidění mají souvislost s telepatií. Myers formuloval teorii podprahového vědomí, jakéhosi centra veškeré energie jedince, které psychicky senzitivní lidé dokáží zjistit. Gurney byl přesvědčen, že zjevující se přeludy lze vysvětlit mimosmyslovým vnímáním a že duchové jsou halucinace, jež vznikají tak,že subjekt myslí na zemřelého natolik intenzivně, že i z vědomí jiných lidí dokáže telepaticky přejímat jejich dojmy a pocity. Jiná teorie předpokládá, že veškerá živá hmota obsahuje psychický éter, v němž je možné uchovávat vjemy, které pak mohou oživit jiní lidé.

Použitá literatura:
ALMANACH TAJEMNA. Praha: Reader's Digest Výběr 1998.
SHUKER, K. SVĚTOVÝ ATLAS ZÁHAD. Praha: Knižní klub a Balios 1998.

Žádné komentáře:

Okomentovat