středa 4. února 2015

Vílí kruhy | Podmoří


Více o projektu naleznete ZDE.Svět na Souši byl ve válce mezi spojenými armádami Víl a draků soupeřících s bohy z Aze téměř zničen. Tehdy pověřilo vítězné Aze boha Kerabrita, aby pro ně stvořil svět nový, místo kam by mohli přestěhovat to, co zbylo. Bůh vzal nejmenší z pěti kontinentů, Avalnii, která byla nejméně zasažená pohromou a zanesl ji pod moře. Po cestě se mu však rozlomil na dvě poloviny. Z jedné části potom vznikla Delfie, z druhé Swér a z úlomků Podmořské ostrovy.
Aby mohl Kerabrit pod moře přestěhovat přeživší ze Souše, oddělil svět od zbytku oceánu magickou bariérou. Podle ní je zbarveno i podmořské nebe, které hraje odstíny červené a fialové. (Obvykle ho popisuji jako purpurové, při soumraku krvavě rudé, v noci temně fialové.) Chod celého světa zajišťují důmyslná zařízení, které jsou umístěny pod zemí na místě zvaném Strojovna. Mechanické je i slunce.


Bůh pro tento svět stvořil mnoho nových zvířat jako jsou létající iridi a rostlin jako je léčivka aké. Jelikož byla populace Víl po válce značně zdecimována a draky Azeští vyhnali do Prostoru, stvořil Kerabrit mnoho nových myslících bytostí, mezi nimiž se v novém světě nejlépe dařilo vodním Delfům, kteří osídlili deštivou severní polovinu kontinentu a pouštním Temnářům (Swéřanům), kteří se zabydleli na suchém jihu.
V Podmoří funguje pevný kastovní systém. Horní vládnoucí kastu tvoří zasvěcení, přímí služebnici Aze. Patří sem mágové starající se o pořádek, a kněží pěstující vědu a kulturu. Zbytek obyvatelstva tvoří nezasvěcení. Ti se dělí na šlechtu, která pasivně přenáší magické geny a slouží primárně k zamezení inbreedingu ve společenství zasvěcených, a prosté obyvatelstvo, které obě nadřazené skupiny živí.
Podmořská společnost se nachází na úrovni rané industrializace. Většina obyvatelstva sice stále pracuje v zemědělství, k panoramatu větších podmořských měst a klášterů ovšem patří tovární komíny. Stroje jsou z velké části poháněny magií.
Jsou zde silné konzervativní tendence, většina vědeckých objevů je primárně využívána zasvěcenými a mezi nižší kasty se novinky nedostávají, pokrok je tedy všeobecně velice pomalý. Výrazné lpění na tradicích (rituály a rituální předměty, např. meče mágů).


Nejrozšířenějším jazykem je delfština, kterou běžně mluví zasvěcení i nezasvěcení, Delfové i Temnáři. V literatuře, která je produkována a čtena především zasvěcenými, převládá takzvaná starodelfština, přímo vycházející z jazyka Aze (a vypovězených draků). Dalšími hojně používanými jazyky je kupříkladu staroswérština užívaná zejména na swérském venkově a velice specifický vílí jazyk.Přesto, že je většina Podmoří pod azeskou nadvládou, působí i zde odstředivé tendence. Nejvýraznější je víra v takzvané nové bohy, Lúté (odvozeno od starodelfského výrazu pro magickou bariéru chránící Podmoří).


Více o Podmoří najdete na blogu autorky.

Dozvíte se více o obyvatelích Podmoří, čekají vás lekce starodelfštiny nebo si můžete prohlédnout profily jednotlivých postav


 

Autorem mapy Podmoří je Wulfric.
Autorkou obrázků Zoreny, Jukaty a Cukrátka je Alena Kubíková.

1 komentář:

  1. Temnářka má opravdu bujnou fantazii a já ji obdivuji za to, co dokázala. Vytvořila si svůj vlastní svět, jazyk a dopodrobna promyslela i rozdělení společnosti. Už se nemůžu dočkat až se ke knize Vílí Kruhy dostanu!
    Děkuju za super Blogtour!

    OdpovědětVymazat